Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.beyr-medical.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételének Igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben és az adatvédelmi tájékozatatóban foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Beyr Medical Kft.

Székhely: 2230 Gyömrő, Kossuth Lajos u. 35.

Levelezési cím: 2230 Gyömrő, Kossuth Lajos u. 35.

Üzlethelyiség címe: 1172 Budapest, Cinkotai út 51. vagy 2230 Gyömrő, Szabadság tér 4.

Képviselő neve: Glózer Attila

Cégjegyzékszám: 13-09-221012

Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 32007721-2-13

Közösségi adószám: HU32007721

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Gyömrői fiók

Számlaszám: 10402922-50526786-69811004

E-mail cím: info@beyr-medical.hu

Telefonszám: +36-30/397-5786

Fax:

3. A honlapon folytatott tevékenység

A Szolgáltató gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök és ápolási eszközök bemutatását (termékleírás, fotó, ár) és kereskedelmét végzi a honlapon magyar nyelven. A Szolgáltató termékei megvásárolhatók a honlapon (webshopon) keresztül, postázva, kiszállítással és személyes átvétellel is. A termékek bemutatására, szakszerű beállítására, tanácsadásra a Szolgáltató működési engedéllyel rendelkező szaküzleteket tart fenn:

1172 Budapest, Cinkotai út 51. szám alatt,

2230 Gyömrő, Fő tér 4. (Hrsz. 9.) szám alatt a Rendelőintézet parkolójában.

Figyelem! A honlapon szereplő gyógyászati segédeszközök vonatkozásában, a kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

A GVH útmutatása alapján felhívjuk a figyelmet arra, hogy az eszközök honlapon keresztüli vásárlása és nem szaküzletben történő átvétele esetén a Fogyasztó lemond a részletes tájékoztatáshoz való jogáról, melyet az ÁSZF elfogadásával egyértelműen kifejez.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (különösképpen a szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatást és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van regisztrációra.

A regisztráció esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Vényes értékesítés: társadalombiztosítási támogatással orvosi vényre (recept) rendelt eszközök közvetlenül - a jogszabályi feltételek miatt - nem rendelhetők a honlapon, ilyen jellegű igényét azonban az ÁSZF 2. pontjában és a honlapon szereplő elérhetőségeken jelezheti.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 72 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 72 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató elektronikus vagy papíralapú számlát állít ki. A papír alapú számlát a megrendelt termék(ek)kel együtt adja át illetve küldi ki a Felhasználónak, az elektronikus számlát a regsiztrációkor megadott e-mail címre küldi. A számlán minden tétel együtt szerepel, a számla több címre történő megbontása nem lehetséges. A számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségek miatt az Áfa tv. számlázási szabályai szerint 2021. január 4-től adatot szolgáltatunk a NAV részére adószámmal nem rendelkező magánszemélyek esetén is.

5.6. Fizetés

A megrendelés mindig fizetési kjötelezettséggel jár! Az alábbi fizetési módokra van lehetősége a honlapon:

5.6.1. Előre utalás: a megrendelés visszaigazoló e-mailben szereplő bruttó végösszeg átutalásával a szolgáltató K&H banknál vezetett 10402922-50526786-69811004 számlájára. A fizetéssel kapcsolatos kezelési költségek, úm. bankköltség, tranzakciós illeték a Megrendelőt terhelik.

5.6.2. Utánvét: az áru átvételekor a csomag kézbesítőjének fizetendő a visszaigazoló e-mailben szereplő összeg. Az összeg a termék(ek) bruttó végösszege és az értékhatártól függő szállítási átalány együttes összege. Utánvétes csomag át nem vétele estén a Fogyasztónak/Megrendelőnek az oda- és visszaszállítás költsége utólag kiszámlázásra kerül.

5.6.3. Készpénz: a Szolgáltató 2230 Gyömrő, Fő tér 4. vagy 1172 Budapest, Cinkotai út 51. szám (8. ajtó) alatti üzletében.

5.6.4. Bankkártyás fizetés: Barion (https://www.barion.com/hu) szolgáltató rendszerén keresztül. Ez a fizetési mód esetén a Barion kártyaelfogadó rendszerébe irányítjuk át a vásárlót. Ott használhatja bankkártyáját vagy már meglévő Barion felhasználói fiókját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat minden esetben a Barion biztonságos oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a hozzánk. Elfogadott bankkártyák: Visa (egyes Electron kártyák is), EC/MC dombornyomott, Maestro és American Express kártyák.

5.6.5. Azonnali elektronikus utalás: az áru átvételekor az 5.6.1. pontban megadott bankszámlára vagy beyrmedical@gmail.com e-mailre vagy a HU32007721 adószámra.

 5.7. Átvételi módok, Szállítás

A honlap üzemeltetője főleg Magyarország területén vállal az alábbi pontokban felsorolt díjakon szállítást, melyet speciális esetben meg is tagadhat (pl. a szállítást végző alvállalkozó igényeinek megfelelő csomagolás kivitelezhetetlensége), ebben az esetben értesíti a Megrendelőt, aki elállhat a megrendeléstől illetve más átvételi módot választhat. Külföldi szállítást a szállítási díj egyeztetése után vállalunk.

Az alábbi átvételi módok közül választhat a honlapon:

5.7.1. Posta (MPL) csomag: A szolgáltató a megrendelés visszaigazoló e-mailben szereplő szállítási címre adja fel a csomagot a fizetési módtól és súlytól függően egyszerű postai csomagként, vagy utánvételes csomagként. A posta csomag díja minden esetben a termékek összesített árától függően számolt átalány díj és utánvételes csomag esetén az utánvét vételár függő díja, melyket a visszaigazolás együtt tartalmaz. A maximális csomag súly 30 kg lehet. A honlap üzemeltetője bizonyos értékhatár és súlykorlát alatt kedvezményt adhat, pl. ingyenes szállítás, mely megrendeléskor a kosárban és a visszaigazolásban is feltüntetésre kerül. Utólagosan nem történik szállítási költség jóváírás. Ha a kosárérték eléri az ingyenes szállításhoz szükséges összeget, de a Fogyasztó a kosár valamely elemétől később eláll, nem illeti meg az ingyenes visszaküldés joga.

A 685/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján 2024. március 28-ától módosul a posta rendelet. A web-shop és a Fogyasztó között alkalmazandó fix árak:
Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.
Ezek az árak a csomagolóanyag árát, csomagolás munkadíját, a csomagolóanyagra fizetendő termékdíjakat és az utánvét szolgáltatási díját nem tartalmazzák.
Ezért az általunk jelölt szállítási díjak magasabbak, mert azokban a felsorolt tételek is szerepelnek. Az aktuális szállítási díj a kosár mellett jelenik meg.

5.7.2. A Csomagküldő.hu (Packeta) segítségével a postai szállításnál olcsóbban tudunk kisebb csomagot küldeni 5 kg súlyig és kb. 30 x 40 x 10 cm maximális méretig az Ön által kiválasztott magyarországi, romániai és szlovák szállítási pontra. Javasoljuk, a megrendelésnél fizessen kártyával vagy utalással előre, mert csak a magyarországi csomagpontban és csak készpénzes utánvételre lesz lehetősége.

Amennyiben átvétekor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja, ha a Vásárló ezt haladéktalanul bejelenti. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

5.7.3. Üzletben történő személyes átvétel: az országban két helyen, Gyömrőn és Budapest XVII. kerületi szaküzletekben működtetünk átvételi helyet. Átvétel előre egyeztetett időpontban és szaküzletben lehetséges.

5.7.4. Szolgáltató általi személyes átadás a megrendelés visszaigazoló e-mailben szereplő szállítási címen, 254.000,- Ft bruttó érték felett, nagy méretű terméknél, 20 kg-nál nehezebb terméknél. Továbbá minden társadalombiztosítási támogatással rendelt eszköznél - amennyiben a betanítás, méretre igazítás ezt igényli, jogszabály előírja vagy a Megrendelő ezt kéri - térítésmentesen.

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

 

Fontos információ! A fennnálló fertőzések veszélye miatt ebben a pontban leírt elállási jog gyakorlására Magyarország Kormánya által elrendelt különleges jogrend (veszélyhelyzet) megszűnéséig több termékünk esetében (pl. összes gyógyászati segédeszköz menüpontban található termék, kompressziós harisnyák, bármelyik kötszer, kötésrögzítő, katéterek, egyszerhasználatos eszközök, ragasztó eltávolító, stb.) nincs mód! Kérjük ezt vegye figyelembe és felelős döntést követően rendeljen!

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez, vagy a termékhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail elküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy személyesen az üzletbe behozni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége (beleértve a becsomagolás költségét) a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó számára a termék árát. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ebben az esetben a Fogyasztó felel a termék értékvesztésért, melynek megtérítésére kötelezhető.

6.2. A Felhasználót nem illeti meg az elállási jog következő esetekben

6.2.1. Ha a Felhasználó nem minősül Fogyasztónak. Ha tehát a Felhasználó cég nevére kéri a számlát, akkor utóbb az elállás jogát nem gyakorolhatja.

6.2.2. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

6.2.3. Olyan termék vagy szolgáltatás (pl. javítás) tekintetében, amelyet a Fogyasztó társadalombiztosítási támogatással, orvosi rendelvényre (recept) vett igénybe és a Fogyasztót  a szolgáltató személyesen szolgálta ki, a jogszabályi tájékoztatási kötelezettségek betartásával.

6.2.4. Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átvételt követő felbontása után nem küldhető vissza, többek között kanülök, katéteterek, köszerek, steril vagy csíramentesített eszközök. Abban az esetben sem, ha a csomagolási egység több darabot tartalmaz (pl. 1-et felbontott az 50-ből, akkor a gyári gyüjtőcsomagolás is felbontottnak számít, nem küldhet vissza 49 db-ot).

6.2.5. Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított (vagy állíttatott) elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó méretei alapján személyére szabtak (adaptáltak) vagy átalakítottak.

6.2.6. Élhet elállási jogával, de nem gyakorolhatja az ingyenes áru visszaküldés jogát az 5.7.1. pontban leírt esetben.

6.3. Elállási jog gyakorlása BATZ papucsok esetében

6.2.1. Kérjük, a Fogyasztó a terméket saját költségén küldje vissza (utánvételes csomagot nem tudunk átvenni) az átvételt követő naptól számított 14 naptári napon belül a Beyr Medical Segédeszköz Szaküzlet (2230 Gyömrő, Fő tér 4.) címre, a pontosan kitöltött VISSZAKÜLDÉSI ŰRLAPPAL (INNEN tölthető le!) és egy blokk vagy számlamásolattal együtt, pontos bankszámlaszámot megjelölve, ahova kollégáink a vételárat visszautalhatják.

CSAK SZOBÁBAN PRÓBÁLT, ÚJ TERMÉKET VESZÜNK VISSZA, EREDETI CSOMAGOLÁSBAN! Amennyiben a terméken a viselés legkisebb nyoma is látszik, az elállás jogát megtagadhatjuk (a minőségi reklamációs eseteket kivéve)!

Kollégáink a csomag átvételét követő legfeljebb 15 napon belül (általában pár nap alatt) elutalják Önnek a vételárat.

Kérjük fokozottan figyeljen az adatok helyességére, a helytelenül megadott bankszámlaszámból eredő károkért a kizárólagos felelősség a Felhasználót terheli.

6.2.2. A részletes szabályokat a https://beyr-medical.hu/batz menüpontban is megtalálja.

 

7. Szavatosság, jótállás

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló módosított 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. Így különösen a melléklet 6. pontja alapján, a legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközökre és készülékekre, 10 000 Ft eladási ár felett. Az eladási ár egységenként értendő (pl. 4 db 3.000 Ft-os termék összérétke hiába 12.000 Ft, a darab ár nem éri el a 10.000 Ft-ot, így erre a termékre nem vonatkozik).

A jótállás időtartama:

  •  a 10.000 ft és 250.000 ft közötti termékek esetén 2 év
  • a 250.000 Ft feletti termékek esetén 3 év

melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy általunk végzett üzembe helyezés esetén az üzembe helyezés napja, de ha az üzembe helyezés a termék átadását követően, több mint fél éve történt, akkor az átadás napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét jogszabály és választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Ennek ellenére javasoljuk az alábbi elérhetőség használatát, ugyanis itt tartózkodunk legtöbbet:

Név: Beyr Medical Kft.

Cím: 1172 Budapest, Cinkotai út 51. (8. kapu)

Telefonszám: +36-30/397-5786

E-mail cím: info@beyr-medical.hu

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Beyr Medical Kft.

Levelezési cím: 2230 Gyömrő, Kossuth Lajos u. 35.

Telefonszám: +36-30/397-5786

E-mail cím: info@beyr-medical.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület), címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240., honlap: http://www.panaszrendezes.hu/)
  • Online vitarendezési platform, amely egyetlen belépési ponton keresztül megközelíthető azon fogyasztók és kereskedők számára, akik online ügyletekkel kapcsolatos vitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. A platform a következő címen érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU. (Ha a link nem működik, másolja a böngészője címsorába!)
  • Panasztétel a Felhasználó lakhelye szerint illetékes Járási Hivatalnál,  elektronikusan vagy személyesen. Az elektronikus úton benyújtandó panaszok, kérelmek esetében kérjük, hogy azt az Ügyfélkapun keresztül, a megfelelő űrlapok kitöltésével küldje meg. Személyes ügyintézéshez a címek a következő címen érhetők el: http://jarasinfo.gov.hu/ (Másolja a böngészője címsorába!)
  • Bírósági eljárás kezdeményezése.
9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A honlapon megjelenő termék színek a valóságban eltérhetnek a képen látottól. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://beyr-medical.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

10. Hatályba lépés

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024. május 8.

Módosítások időpontjai:

2024. május 8. (Jótállás, Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések)

2024. március 1. (Posta rendelet módosítás)

2022. július 11. (Kft-vé alakulás)

2022. április 22. (BATZ lábbelik különös szabályai)

2022. január 10. (tájékoztatásról való lemondás)

2021. július 20. (csomagkuldo.hu/Packeta bővítés)

2020. december 30. (Jótállás - 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet változása matt)

 

Adatkezelési tájékoztató
Bevezető - Törvényi háttér

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a Szolgáltató (Beyr Medical Kft., 2230 Gyömrő, Kossuth Lajos u. 35., továbbiakban Adatkezelő) által alkalmazott adatkezelési elveket, politikáját, amelyet a Szolgáltató, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
Az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti az ügyfeleket. Amennyiben az érintetteknek olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, az Adatkezelő elérhetőségein teheti fel kérdéseit, ahol Adatkezelő munkatársai azt legjobb tudásuk szerint megválaszolják. Az Adatkezelő bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. Az Adatkezelő elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő

Adatkezelő neve: Beyr Medical Kft.

Székhelye: H-2230 Gyömrő, Kossuth Lajos u. 35.

Irodája (ügyfél fogadás helye): H-1172 Budapest, Cinkotai út 51. (8. ajtó)

Adószáma: 32007721-2-13

Cégjegyzék száma: 13-09-221012

Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Ügyvezető: Glózer Attila

Megbízott adatvédelmi tisztviselő: Mezei Zoltán

e-mail: info@beyr-medical.hu

 

 

Adatok kezelése

A Szolgáltató (mint Adatkezelő) a Felhasználó által számára a regisztráció vagy megrendelés során, vagy azzal kapcsolatban megadott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása érdekében kezeli, tárolja.

A Szolgáltató (mint Adatkezelő) a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat, a fent meghatározottaktól eltérő célból - például elektronikus hirdetés, hírlevél küldése - csak az adatkezelés céljának, az adatkezelő személyének előzetes megadásával és a Felhasználó előzetes, célhoz kötött előzetes hozzájárulásával kezeli.

A Szolgáltató (mint Adatkezelő) a Felhasználó adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges célból és mértékben csak olyan harmadik személynek adja ki, aki alvállalkozójaként, közreműködőjeként jár el a szerződés teljesítése során, pl. küldeményként való kézbesítéskor a Felhasználó által megadott szállítási címet a futár szolgálatnak vagy Magyar Postának. Ebben az esetben a harmadik fél megbízás alapján adatfeldolgozóként jelenik meg.

A Szolgáltató (mint Adatkezelő) a mindenkor elvárható eszközök alkalmazásával (mint például megbízható web-áruház szolgáltató, biztonságos jelszó) védi a Felhasználó által megadott adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

A Szolgáltató külön adatbázis másolatot a személyes adatokról nem hoz létre, a Felhasználók adatait az UNAS web-shop rendszerében tárolja.

A Szolgáltató (mint Adatkezelő) a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltató (mint Adatkezelő) a személyes adatokat az Felhasználó hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése céljából, kizárólag célhoz kötötten használja fel.

A Szolgáltató (mint Adatkezelő) a személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni - például elektronikus hirdetés, hírlevél küldése - erről az Felhasználót tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Szolgáltató (mint Adatkezelő) a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Felhasználó felel.

 

 

Hozzájárulás, tiltakozás, törlés

Hozzájárulás: A Felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.  A regisztráció során az adatok megadása után a „Regisztráció” gomb lenyomását a Szolgáltató (mint Adatkezelő) önkéntes és határozott kinyilvánításnak fogadja el.

Tiltakozás: A Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adattörlés: A Felhasználó kérésére az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. A művelet megismételhetetlen és visszavonhatatlan.

Hírlevél, üzenet küldés (messenger)

Hírlevél:

Az adatkezelés célja e- mail alapú hírlevél küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, szolgáltatásokról, kedvezményes árakról. Az adatkezelés jogalapja az érintett Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e- mail cím.

Az adatkezelés időtartama a hozzájáruló nyilatkozat esetén visszavonásáig, a Szolgáltató jogos érdeke esetén pedig a tiltakozási jog gyakorlásáig tart. Az érintett a hozzájárulás visszavonását, illetve a tiltakozási jogát a kiküldött hírlevélben szereplő linkre kattintva, a központi e-mail címre küldött válasz e-mail-ben vagy a Szolgáltató irodai címére postai úton megküldött levélben kezdeményezheti.

 

Üzenet küldés:

A Szolgáltató web-shopjában a gyorsabb kommunikáció érdekében lehetőséget ad a Felhasználónak a Messenger programon keresztüli üzenet küldésre. A beépített Messenger applikáció nem tárol és nem továbbít a Szolgáltató (mint Adatkezelő) felé semmilyen személyes adatot a megjeleníteni kívánt néven kívül, melyet a Felhasználó a Facebook profiljában állított be. A Messenger alkalmazás használatával ezt a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja. Amennyiben ezzel nem kíván élni, hagyományos módon, telefonon és e-mailben is felveheti a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató (mint Adatkezelő) munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, az adatfeldolgozókat és az együttműködő külső szolgáltatókat kivéve harmadik személyek részére nem adják át.

A megrendelések teljesítése, a szolgáltatások működésének biztosítása, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató (mint Adatkezelő) adatfeldolgozót vehet igénybe, illetve külső szolgáltatókkal működhet együtt.

Adatfeldolgozók

Az ügyfelekkel kapcsolatban a Szolgáltató (mint Adatkezelő) az alábbi cégeknek továbbít adatokat, az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Szolgáltatóval (mint Adatkezelővel) kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre a Szolgáltató (mint Adatkezelő) által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban, törvényi kötelezettség alapján rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

1., Gurbi Könyvelés Betéti Társaság (2100 Gödöllő, Kossuth Lajos út 13. A. ép. 2. em. 35.), Cégjegyzékszám: 13 06 039277

2., Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.), Cégjegyzék-szám: 01 10 042463

3., Csomagküldő.hu Kft. (1031 Budapest, Vízimolnár utca 10. 6. emelet 54.), Cégjegyzék-szám: 01 09 202186

4., Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland)

5., A Szolgáltató az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) és különösen annak 10. számú melléklet 1. pontja szerinti valamennyi kötelező adatára kiterjedően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikus rendszere számára adatot szolgáltat. Ezen számlaadatok a számlázóprogramból a kiállítás után azonnal, interneten keresztül kerülnek továbbításra a NAV részére. 2021. január 4-től valamennyi belföldön teljesített termékértékesítéséről, így az adószámmal nem rendelkező Magánszemélyek vásárlásairól is továbbítunk adatot a NAV felé.

Hatósági megkereséssel összefüggő adattovábbítás

A Szolgáltató bármely bíróság vagy hatóság jogszabályon alapuló megkeresése alapján kötelezhető egyes adott érintettre vonatkozó személyes adatátadására. Jelen pontban nevezett megkeresés alapján a megkeresést foganatosító részére személyes adatot csak olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Cookie-k

A honlapon elérhető szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével a Felhasználó elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztatót, továbbá a honlap alján megjelenő cookie-figyelmeztetésnél eldöntheti, elfogadja-e a gépén cookie-k tárolását. A web-shop alapvető cookie-kat tárol, így amennyiben nem fogadja el, a honlapra való minden visszatérésnél a rendszer ezt ismételten megkérdezi. Amennyiben a Felhasználó regisztrál (a vásárláshoz ez szükséges), azzal hozzájárulását fejezi ki és engedéylezi a cookie-k tárolását a gépén. Lehetséges kieterjesztett tartalmú cookiek elfogadása is, ezzel marketing célú adatgyűjtés történik. Ennek elfogadása nem kötelező az elérhető szolgáltatásokhoz.

A cookiekkal személyre szabottan, egyszerűsített módon tud bejelentkezni és egyszerű névtelen statiszikai adatgyűjtést is engedélyez. A "maradjon belépve" funkcióhoz alkalmazott cookie 90 napig, a "kosár tárolása" cokkie 365 napig érvényes, amennyiben azt előbb nem törli böngészőjéből, vagy az Ön gépe alap beálításai miatt az előbb nem törtlődik. A Felhasználók személyes adatainak tárolása nem a cookiek-ban történik, így azok a személy azonosításra alkalmatlanok.

Hatályba lépés

Adatvédelmi  tájékozatató első hatályba lépésének ideje: 2018. május 25.,

Hatályos változat érvényességének kezdete: 2022. július 11.